fbpx

Zomeracademie

Zomeracademie Nieuwegein

Samen met Juf&Mees organiseren wij de Zomeracademie Nieuwegein.
In 2022 was er veel belangstelling vanuit de pers. Krantenartikelen, live radio-interviews en een tv fragment.
Wellicht leuk om te lezen, luisteren of te kijken. Klik op onderstaande afbeeldingen om bij de artikelen en fragmenten te komen.

Inleiding

In de coronaperiode van 2020 heeft de gemeente Nieuwegein besloten om te starten met een zomeracademie voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar met een (dreigende) (taal)achterstand.

Het belangrijkste doel van de zomeracademie is extra onderwijsondersteuning op het gebied van taal. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan rekenvaardigheid. De zomeracademie is een middel om het taalniveau op peil te houden tijdens de vakantie. Leerlingen die deelnemen aan de zomeracademie wonen en/of zitten in Nieuwegein op de peuterspeelzaal/school. Dit jaar hebben we drie locaties voor de Zomeracademie: De Veldrakker, De Schouw en De Evenaar.

Activiteiten Zomeracademie

Gedurende de zomeracademie, werken we aan vooraf vastgestelde leerdoelen. Deze leerdoelen worden aangeboden via het EDI-model. Hier worden medewerkers over geïnstrueerd en zodoende slaan wij een slag op het gebied van effectief lesgeven. Tevens zetten wij dit jaar in op bewegend leren, zodat de leerlingen op een actieve wijze bezig zijn met de lesstof. We maken gebruik van aantrekkelijke en concrete materialen. Naast de vakinhoudelijke lessen besteden tijd aan kunsteducatie en bewegingsonderwijs. Hiervoor werken wij samen met diverse partijen uit Nieuwegein.

Belangrijke pijlers

  • Leren Leren en executieve functies voor groep 7/8: het effectief inzetten van deze functies voor leerlingen uit de bovenbouw
  • Overgang PO-VO: onderwijsprogramma gericht op de overgang naar het VO
  • Overgang kleuterklas- groep 3: focus op leerdoelen om de overgang soepel te laten verlopen
  • Samenwerking externe partijen: op het gebied van sport, spel, cultuur en creativiteit
  • Ouderbetrokkenheid: organisatie van ouderbijeenkomsten om hen mede betrokken te maken bij het leerproces van hun kinderen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.