Organisatie door Focus&Kids

Zomeracademie

Samen met Juf&Mees organiseren wij de Zomeracademie Nieuwegein, een extra onderwijsondersteuning tijdens de zomervakantie. Leerlingen van 2,5 tot 13 jaar die in Nieuwegein op de peuterspeelzaal/school zitten en een (dreigende) (taal)achterstand hebben, kunnen deelnemen.

Zomeracademie voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar in Nieuwegein

Doelen & activiteiten

De Zomeracademie heeft als doel om het taalniveau van leerlingen op peil te houden tijdens de vakantie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan rekenvaardigheid. De gemeente Nieuwegein is met dit initiatief gestart in de coronaperiode van 2020.

 

Tijdens de Zomeracademie werken we aan vooraf vastgestelde leerdoelen, die we aanbieden via het EDI-model. We maken gebruik van aantrekkelijke en concrete materialen en zetten ook in op bewegend leren, waarbij leerlingen op een actieve wijze bezig kunnen zijn met de lesstof. Naast de vakinhoudelijke lessen besteden we tijd aan kunsteducatie en bewegingsonderwijs. Hiervoor werken wij samen met diverse partijen uit Nieuwegein.

Dit jaar hebben we drie locaties voor de Zomeracademie: De Veldrakker, De Schouw en De Evenaar.

Belangrijke pijlers

  • Leren Leren en executieve functies voor groep 7/8: het effectief inzetten van deze functies voor leerlingen uit de bovenbouw
  • Overgang PO-VO: onderwijsprogramma gericht op de overgang naar het VO
  • Overgang kleuterklas- groep 3: focus op leerdoelen om de overgang soepel te laten verlopen
  • Samenwerking externe partijen: op het gebied van sport, spel, cultuur en creativiteit
  • Ouderbetrokkenheid: organisatie van ouderbijeenkomsten om hen mede betrokken te maken bij het leerproces van hun kinderen.

In de pers

In 2022 was er veel belangstelling voor de Zomeracademie vanuit de media. Bekijk en beluister hier de krantenartikelen, interviews en een tv fragment.Klik op onderstaande afbeeldingen om bij de artikelen en fragmenten te komen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je je inschrijven voor de Zomeracademie? Neem gerust contact met mij op!