Disclaimer

Focus&Kids heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie die u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Focus&Kids is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Focus&Kids verstrekte informatie. Daarnaast is Focus&Kids op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Focus&kids te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Focus&kids wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Focus&Kids hyperlinks bevat naar andere websites, staat Focus&kids niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacyverklaring

Focus&Kids is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons het vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen. Deze privacyverklaring is op alle diensten van Focus&Kids van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens
Focus&Kids kan persoonsgegevens van u en uw kind verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Focus&kids, en/of omdat u deze zelf heeft ingevuld op een contactformulier van de website van Focus&Kids. Focus&Kids kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
– Informatie die u zelf heeft verteld bij een intakegesprek

Waarom heeft Focus&Kids die gegevens nodig
Focus&kids verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Bewaartermijn van de gegevens
Focus&Kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Inactieve klanten worden automatisch na 2 jaar uit ons systeem verwijderd.

Delen met anderen
Focus&Kids verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Focus&Kids zijn verbonden. Focus&Kids kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@focusenkids.nl. Focus&Kids zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Focus&Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Focus&Kids maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Focus&Kids verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Focus&Kids via info@focusenkids.nl.

Focus&Kids is als volgt te bereiken:
Paul kleestraat 74
3544 NT Utrecht

Parkzichtlaan 140
3544 MN Utrecht

Amerikalaan 66
3404 WZ IJsselstein

Baden Powellweg 4
3401 RR IJsselstein

De Molen 6A
3994 DB Houten

Middelhoeve 35A
3439 MG Nieuwegein

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
70445931
Telefoonnummer:
06 42 71 444 1
E-mailadres: info@focusenkids.nl

Om misbruik te voorkomen vraagt Focus&kids, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Focus&Kids u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Focus&Kids uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerktreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.