fbpx

Disclaimer

Focus&Kids heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie die u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Focus&Kids is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Focus&Kids verstrekte informatie. Daarnaast is Focus&Kids op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Focus&kids te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Focus&kids wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Focus&Kids hyperlinks bevat naar andere websites, staat Focus&kids niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.